vdm-musikschulkongress-2017_pak

Musikschulkongress 2017: "Pädagogische Arbeitsgemeinschaft Kontrabass" Baden-Württemberg - PAK BW (Foto: VdM / Heiderich)

Musikschulkongress 2017: „Pädagogische Arbeitsgemeinschaft Kontrabass“ Baden-Württemberg – PAK BW (Foto: VdM / Heiderich)